skatespoty

Skatepark Velenice

betonový

Postaveno firmou Bonidee skateparks

Zdroj: https://www.bonidee.cz

Spoty v okolí