skatespoty

Skatepark Tuřany

dřevěný

Postaveno firmou Dirty Parks

Zdroj: http://dirty-parks.cz

Spoty v okolí