skatespoty

Skatepark Kutná Hora

bowl
betonový

Postaveno firmou Fiveramps

Zdroj: http://www.fiveramps.com

Spoty v okolí