skatespoty

Pumptrack Stonava

hliněný

Postaveno firmou TPP Design & Building

zdroj: tpp-building.cz

Spoty v okolí